top of page

Mijn diensten

Begeleiding bij verandering

De culturele sector is in beweging. Dit is nodig om de continuïteit te waarborgen. Ik begeleid organisaties bij verandering. Zo is een trend in Nederland het samenvoegen van een bibliotheek, theater, museum en muziekschool tot een cultuurhuis.

Begeleiding bij verandering in de culturele sector
Fusie Oegstgeest.jpeg

Samengaan van organisaties

Vrijwilligersorganisaties hebben het moeilijk; klanten vragen meer, processen worden digitaler en geldstromen veranderen. Door samenwerken en samenvoegen van organisatieonderdelen of een fusie worden nieuwe kansen gecreëerd. Bij een dergelijk proces treed ik op als onafhankelijk procesbegeleider voor beide organisaties. Zorgvuldig bewandelen we met elkaar de processtappen. 

Prijs: op aanvraag

©Petrina-AstridvdStarre-26.jpg

Verzelfstandigen van organisaties

‘Muziekonderwijs hoort niet bij een gemeente’, ‘het theater wordt op afstand geplaatst’, dit lees je regelmatig in de krant. Gemeenten heroriënteren zich op hun kerntaken en culturele diensten worden afgestoten. Dit leidt tot een verzelfstandiging van een bibliotheek, theater of muziekschool. Ook deze trajecten begeleid ik. Speelt dit in jouw gemeente? Neem contact met mij op.

Prijs: op aanvraag

Forum Zoetermeer 2.HEIC

Organisatieverandering en verzakelijking

Reguliere basissubsidies nemen af in de culturele sector terwijl de dienstverlening uitbreidt. Ik help organisaties bij verzakelijking die nodig is. Samen met de organisatie de processen in kaart te brengen en de kosten van dienstverlening te berekenen. Het uitvoeren van een financiële nulmeting, het opstellen van een business case, berekenen van tarieven, productbegroting, budgetbeheer lager in de organisatie.

Prijs: op aanvraag

©Petrina-AstridvdStarre-32.jpg

De Processtappen

Formuleren van de uitgangspunten.

Herijking van missie, visie en strategische doelstellingen. 

Opstellen van een business case.

Aanpassen van de werkprocessen.

Uitvoeren van een risicoanalyse.

Formele afhechting.

Evaluatie

Succesverhalen

“Astrid heeft mij geleerd op welke manier een verhuizing financieel voorbereid moet worden en welke impact elke financiële keuze voor de korte en lange termijn heeft. De bibliotheek heeft door het opgezette financiële volgsysteem een heel belangrijk stuurmiddel in een financieel kritische tijd. Ik heb veel van haar geleerd.”

- Irma de Snaijer, Waarnemend Directeur de Bibliotheek Schiedam

bottom of page