top of page

Coaching

Directie en managers zetten zich in om de strategische doelstellingen van de organisaties te bereiken samen met hun medewerkers. Ze zijn verantwoordelijk voor de besturing en financiën van de organisatie. Ik help hen door trainingen en coaching van directie en management op het gebied van besturing, financiën en kwaliteitszorg.

©Petrina-AstridvdStarre-38.jpg
IMG_8027.HEIC

Coaching van directie en management

Met elkaar maken we de strategische doelstellingen concreet, werken we doelstellingen SMART uit, ontwikkelen en implementeren we voortgangsrapporten en geven we invulling aan de Plan-Do-Check-Act Cyclus.

Prijs: op aanvraag

Verzorgen van interne trainingen

Verzorgen van interne trainingen

  • Besturen; toepassen van de Governance Code Cultuur (via Cirkeltoezicht)

  • Begroten en verantwoorden 

  • Bestuurlijke planning & control cyclus

  • Financieel beheer en 

  • Kwaliteitszorg

Prijs: op aanvraag

IMG_8514.HEIC

Bijscholing en onderhoud van training op de thema's

  • Opstellen van een business case

  • Implementatie van de Governance Code Cultuur

  • Onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem

  • Opstellen van subsidieaanvragen

  • Verantwoorden van subsidies.

Prijs: op aanvraag

Trainingen
Astrid van der Starre

Wat kenmerkt mij

01

PROFESSIONALITEIT

bottom of page